Link to the full source article

RSS feed source: Environmental Protection Agency--Air Quality

WASHINGTON — Ngayong araw, ipinahayag ng administrasyon ni Biden-Harris na humigit-kumulang sa $2 bilyon na pondo ang handang magagamit para suportahan ang mga proyekto na pinamumuhuan ng komunidad para maipatupad ang clean energy, mapatibay ang pagpapalakas sa kalagayan ng klima, at mapatatag ang kakayahan ng mga komunidad na harapin ang mga hamon na may kinalaman sa environment at climate justice. Ang Community Change Grants ng U.S. Environmental Protection Agency’s (EPA’s) ay ang nag-iisang pinakamalaking pamumuhunan para sa environmental justice na derechong mapupunta sa mga komunidad sa kabuuan ng ating kasaysayan, at magpapasulong sa mga pagsisikap upang makatamo ng isang mabuti sa kalusugan, ligtas at mas masaganang kinabukasan para sa lahat. Ang mga pondong ito, bilang parte ng Investing in America ni Presidente Biden, ay naging posible sanhi ng President’s Inflation Reduction Act—ang pinakamalaking pamumuhunan sa clean energy at climate action.

“Sa kabuuan ng aking Journey to Justice tour, narinig ko ang mga dinig ng mga residente at tagapagtanggol na hangad ang mga mapagkukuhanan ng tulong at impormasyn upang masuportahan ang mga lokal na solusyon sa mga komunidad na matagal nang nakaligtaan at nakalimutan,” sabi ni EPA Administrator Michael S. Regan. “Ngayon, salamat sa pananagutan ni Presidente Biden na mamuhunan sa mga komuinidad na matagal nang nahirapang magkaroon ng paraang makakuha ng pederal na pagpopondo, isinasakatuparan namin ang mga pagkilos na ito bilang tugon. Ang

Click this link to continue reading the article on the source website.